Godziny dowozów dzieci.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gostyniu przekazuje informację o godzinach dowozów dzieci z poszczególnych miejscowości:

 • Dąbrowa 6.40
 • Trzebieradz 6.50
 • Rybice 7.05
 • Sulikowo 7.15

List Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

list list  

Kontakt z wizytatorami KO

Kontakt z wizytatorami KO –koordynatorami ds. edukacji włączającej osobisty lub telefoniczny możliwy jest podczas dyżurów w KO w każdy poniedziałek w godz. 15.30-17.00 z Hanną Markowską i Agnieszką Stroynowską.

Telefon: 91 4427500

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe

Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Gostyniu z siedzibą: Gostyń 5, 72-405 Świerzno. Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem 91 38 322 92, mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan* skontaktować poprzez email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania.

Podane przez Panią/Pana* dane osobowe będą przetwarzane w celach:

związanych z realizacją zadań statutowych oraz zadań zleconych przez Urząd Gminy w Świerznie , wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym.

Pani/Pana* dane są przetwarzane na podstawie:

art.5 ust. 1 lit.a RODO z art.6, 9, 10 RODO oraz w oparciu o przesłanki wskazane art.6 ust. 1 lit. A, b, c, d, e oraz art.9 ust 2

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych będą: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Gostyniu

oraz jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora lub mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana* informacji.

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana* dane będą przechowywane przez okres niezbędności dysponowania dokumentacją dla realizowania zadań lub przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, uwzględnionego w trybie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym, z właściwym archiwum państwowym poczynając od 1 stycznia roku następnego.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana* dane nie będą/ będą* przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz zostaną poddane/ nie zostaną poddane* profilowaniu.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu*:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa RODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Panią/Pana* danych jest wymogiem ustawowym/dobrowolnym*.

 

Informacja dla osoby, której dane dotyczą, a zostały pozyskane w sposób inny niż od niej bezpośrednio

Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Gostyniu z siedzibą: Gostyń 5, 72-405 Świerzno. Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem 91 38 322 92, mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan* skontaktować poprzez email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania.

Podane przez Panią/Pana* dane osobowe będą przetwarzane w celach:

związanych z realizacją zadań statutowych oraz zadań zleconych przez Urząd Gminy w Świerznie , wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym.

Pani/Pana* dane są przetwarzane na podstawie:

art.5 ust. 1 lit.a RODO z art.6, 9, 10 RODO oraz w oparciu o przesłanki wskazane art.6 ust. 1 lit. A, b, c, d, e oraz art.9 ust 2 .

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych będą: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Gostyniu

oraz jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora lub mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana* informacji.

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana* dane będą przechowywane przez okres niezbędności dysponowania dokumentacją dla realizowania zadań lub przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, uwzględnionego w trybie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym, z właściwym archiwum państwowym poczynając od 1 stycznia roku następnego.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana* dane nie będą/ będą* przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz zostaną poddane/ nie zostaną poddane* profilowaniu.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana* dane nie będą/ będą* przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz zostaną poddane/ nie zostaną poddane* profilowaniu.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu*:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa RODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Przetwarzane kategorie danych:

to rodzaj usługi realizowanej przez podmiot przetwarzający na zlecenie administratora związanej ze zleconymi czynnościami przetwarzania.

Źródło danych

Źródłem Pani/Pana * danych jest: informacja pozyskana w sposób inny niż od niej bezpośrednio.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły podstawowej im. Jana Brzechwy w Gostyniu

OGŁASZA NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

MOŻNA POBIERAĆ

W SEKRETARIACIE W GODZINACH OD 700 -1500

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2

<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Kalendarz szkolny 2019/20

 • 02-09.12.2019 Szkolny Turniej Tenisa Stołowego
 • 06.12.2019 Mikołajki. Bieg mikołajkowy
 • 20.12.2019 Jasełka. Spotkanie opłatkowe
 • 20.12.2019 Wystawianie zagrożeń.
 • 16.01.2020 Wystawianie ocen
 • 21.01.2020 Rada klasyfikacyjna
 • 22.01.2020 Dzień Babci i Dziadka
 • 28.01.2020 Spotkanie z rodzicami- podsumowanie I semestru 2019/2020
 • 06.02.2019 Zabawa karnawałowa

Jasełka. Spotkanie opłatkowe