List Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

list list  

Kontakt z wizytatorami KO

Kontakt z wizytatorami KO –koordynatorami ds. edukacji włączającej osobisty lub telefoniczny możliwy jest podczas dyżurów w KO w każdy poniedziałek w godz. 15.30-17.00 z Hanną Markowską i Agnieszką Stroynowską.

Telefon: 91 4427500

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dla osoby udostępniającej dane osobowe

Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Gostyniu z siedzibą: Gostyń 5, 72-405 Świerzno. Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem 91 38 322 92, mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan* skontaktować poprzez email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania.

Podane przez Panią/Pana* dane osobowe będą przetwarzane w celach:

związanych z realizacją zadań statutowych oraz zadań zleconych przez Urząd Gminy w Świerznie , wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym.

Pani/Pana* dane są przetwarzane na podstawie:

art.5 ust. 1 lit.a RODO z art.6, 9, 10 RODO oraz w oparciu o przesłanki wskazane art.6 ust. 1 lit. A, b, c, d, e oraz art.9 ust 2

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych będą: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Gostyniu

oraz jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora lub mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana* informacji.

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana* dane będą przechowywane przez okres niezbędności dysponowania dokumentacją dla realizowania zadań lub przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, uwzględnionego w trybie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym, z właściwym archiwum państwowym poczynając od 1 stycznia roku następnego.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana* dane nie będą/ będą* przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz zostaną poddane/ nie zostaną poddane* profilowaniu.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu*:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa RODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Panią/Pana* danych jest wymogiem ustawowym/dobrowolnym*.

 

Informacja dla osoby, której dane dotyczą, a zostały pozyskane w sposób inny niż od niej bezpośrednio

Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest:

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Gostyniu z siedzibą: Gostyń 5, 72-405 Świerzno. Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod numerem 91 38 322 92, mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan* skontaktować poprzez email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele i podstawy przetwarzania.

Podane przez Panią/Pana* dane osobowe będą przetwarzane w celach:

związanych z realizacją zadań statutowych oraz zadań zleconych przez Urząd Gminy w Świerznie , wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym.

Pani/Pana* dane są przetwarzane na podstawie:

art.5 ust. 1 lit.a RODO z art.6, 9, 10 RODO oraz w oparciu o przesłanki wskazane art.6 ust. 1 lit. A, b, c, d, e oraz art.9 ust 2 .

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana* danych osobowych będą: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Gostyniu

oraz jednostki administracji publicznej uprawnione do sprawowania kontroli i nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania administratora lub mogące potwierdzić prawdziwość podanych przez Panią/Pana* informacji.

Okres przechowywania danych.

Pani/Pana* dane będą przechowywane przez okres niezbędności dysponowania dokumentacją dla realizowania zadań lub przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, uwzględnionego w trybie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym, z właściwym archiwum państwowym poczynając od 1 stycznia roku następnego.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana* dane nie będą/ będą* przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz zostaną poddane/ nie zostaną poddane* profilowaniu.

Sposób przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana* dane nie będą/ będą* przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz zostaną poddane/ nie zostaną poddane* profilowaniu.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu*:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopi,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia skargi do Prezesa RODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

Przetwarzane kategorie danych:

to rodzaj usługi realizowanej przez podmiot przetwarzający na zlecenie administratora związanej ze zleconymi czynnościami przetwarzania.

Źródło danych

Źródłem Pani/Pana * danych jest: informacja pozyskana w sposób inny niż od niej bezpośrednio.

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły podstawowej im. Jana Brzechwy w Gostyniu

OGŁASZA NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

MOŻNA POBIERAĆ

W SEKRETARIACIE W GODZINACH OD 700 -1500

Informacja na temat badania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Informacja na temat przygotowania się do badania dziecka w Poradni

Psychologiczno - Pedagogicznej w Kamieniu Pomorskim

 

Szanowni Państwo!

Rodzice/ Opiekunowie dziecka!

Na badanie specjalistyczne (psychologiczne/ pedagogiczne) możecie umówić się Państwo telefonicznie lub w Sekretariacie Poradni. Otrzymacie wówczas informację na temat konkretnego terminu spotkania (dzień, godzina). Wizyta rozpocznie sie od rozmowy z Państwem, podczas której poproszeni zostaniecie o przedstawienie problemu, z jakim przychodzicie. Przeprowadzony zostanie również szczegółowy wywiad na temat przebiegu rozwoju Waszego dziecka (ważne aby znać datę urodzenia i PESEL). Przydatna będzie wówczas również zebrana przez Was dokumentacja oraz wytwory dziecka np. diagnozy innych specjalistów, wypisy ze szpitala, opinie wychowawcy lub nauczycieli, zeszyty, prace dziecka.

Wasze dziecko nie będzie uczestniczyło w tej rozmowie, w związku z tym:

- możecie na pierwsze spotkanie przyjechać sami lub

- zapewnić opiekę dorosłej ososby podczas oczekiwania dziecka w poczekalni.

Specjaliści biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu rozpoczęcia badania do chwili zakończenia.

Badanie dziecka, za wyjątkiem szczególnych przypadków, odbywa się bez udziału rodzica lub opiekuna. Powinien on jednak pozostać do dyspozycji specjalisty. Dziecko w dniu badania powinno być zdrowe, wyspane, po lekkim posiłku, zaopatrzone w okulary lub aparat słuchowy, jeśli na co dzień ich używa lub zalecono aby ich używało.

Po badaniu możecie usłyszeć Państwo informację na temat jego przebiegu, wyników i sposobów radzenia sobie z problemem, uzyskać poradę specjalistyczną oraz złożyć wniosek o wydanie pisemnej opinii.

Na wizytę połaczoną z badaniem specjalistycznym należy zarezerwować około 2 - 3 godziny.

Serdecznie zapraszamy!

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

w Kamieniu Pomorskim

ul. Wolińska 7 b

tel. 91 3820773

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2

<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Kalendarz szkolny 2018/19

 • 07.05.2019 Konkurs Historyczny
 • 20.05.2019 Gminny Bieg przełajowy
 • 24.05.2019 Dzień Rodziny-przedszkole
 • 30.05.2019" Dzień Języków obcych"
 • 06.06.2019 Dzień Patrona Szkoły
 • 07.06.2019 „Ja nie czytam, ja czytam”
 • 07.06.2019 Turniej „Z wodą za pan brat”
 • 11.06.2019 Posiedzenie RPP
 • 18.06.2019 ZAKOŃCZENIE ROKU- przedszkole
 • 19.06.2019 ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018-2019

Adres

Dyrektor

Odwiedza nas

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości