Procedura kontaktów z rodzicami

PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Jana Brzechwy w GOSTYNIU

 1. Niniejsza procedura jest opisem postępowania nauczycieli i rodziców w celu ułatwienia wzajemnych kontaktów oraz nadania im programowej działalności wychowawczej szkoły.
 2. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się wg harmonogramu przedstawionego na początku września i uzgodnionego:
 • z Radą Rodziców, dotyczy spotkań otwartych z nauczycielami,
 • z wychowawcami klas, dotyczy spotkań, tj. zebrań, , itp.
 • uroczystości klasowych.
 1. Rodzice uczniów szkoły mają możliwość kontaktu dodatkowego z nauczycielem w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z nauczycielem terminu spotkania.
 2. Miejscem spotkania nauczycieli i rodziców jest na terenie szkoły gabinet pedagoga szkolnego oraz klasopracownie szkolne. Poza tymi miejscami informacji nie udziela się.
 3. Nie udziela się telefonicznych informacji o uczniach.
 4. Rodzice zobowiązani są do zawiadomienia wychowawcy o fakcie nieobecności ucznia w szkole przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych ( telefonicznie lub osobiście).
 5. Nauczyciel zwalnia ucznia z zajęć dydaktycznych tylko na pisemną prośbę rodziców.
 6. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, szkoła wzywa rodziców poza uzgodnionymi terminami.
 7. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do:
 • Wychowawcy klasy,
 • Pedagoga szkolnego,
 • Dyrektora,
 • Organu nadzorującego szkołę.
 1. Rodzice wspólnie z nauczycielami w trosce o poziom kontaktów i współpracy przestrzegają zasad przyjętej procedury.

Procedurę wprowadzono na mocy decyzji Rady Pedagogicznej z dnia 13 września 2011r. na podstawie wspólnego wniosku Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.

Kalendarz szkolny 2019/20

 • 02.09.2019 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
 • 17.09.2019 Spotkanie z rodzicami
 • 19.09.2019 Wybory do SU
 • 23.09.2019 Sprzątanie świata
 • 14.10.2019 Dzień Edukacji Narodowej
 • 28.10.2019 Dzień obcojęzyczny
 • 08.11.2019 Apel z okazji Dnia Niepodległości
 • 19.11.2019 Spotkanie z rodzicami
 • 29.11.2019 Andrzejki
 • 01.12.2019 Światowy dzień walki z AIDS

Adres

Dyrektor

Odwiedza nas

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości