Wieś Gostyń

Wieś Gostyń z lotu ptakaRys historyczny

Do 1945 roku Gostyń należał do Niemiec. Niemiecka nazwa to Gross Justin. Pierwsza wzmianka o Gostyniu, jako wsi parafialnej pochodzi z 1369 r. Wcześniejsze istnienie osady potwierdzają znaleziska archeologiczne: kamienna lanca, młoty i drobny sprzęt kamienny z epoki kamiennej, ceramiczny „pług” kamienny.

Gmina jak również wieś Gostyń położona była 13 km na pł-wsch. od Kamienia Pomorskiego. Liczyła wówczas 616 mieszkańców. Powierzchnia wynosiła 1157,8 ha, z tego 160,1 ha to lasy.

W 1888 roku wybudowano drogę łączącą Gostyń z Kamieniem. Codziennie kursował pocztylion pomiędzy Gostyniem, Żarnowem (Zitzwar), Stepnicą i Kopice (Kőpitz). Za 7,5 km jazdy płacono 10 srebrnych groszy, a trąbka pocztylionowa wyznaczała czas pracy chłopom pańszczyźnianym pracującym w polu.

W czasie sezonu letniego kursował parowiec z Kamienia do Dziwnowa. W 1939 roku w kwietniu założono linię autobusową. Autobusy kursowały do Kamienia przez Gostyń dwa razy dziennie. W Gostyniu znajdowała się stacja kolejowa. W sezonie letnim funkcjonowało stałe połączenie pociągiem pośpiesznym relacji Berlin-Gostyń. Pomiędzy dworcem w Gostyniu a Pobierowem było stałe połączenie omnibusami.

Poprzez to połączenie Gostyń przyczynił się do rozwoju uzdrowiska w Pobierowie. Zarząd kąpieliska Pobierowo znajdował się w Gostyniu.

W załączniku do prospektu znajdowały się następujące informacje:
Lekarz: lek. med. Helmuth Schaerber, Gostyń, telefon Gostyń 08.
Apteka: (drogeria) znajduje się na ulicy plażowej obok domu Stewen. Właściciel Pan Beyer, telefon Gostyń 14.
Wypożyczenie samochodu: Pani Lustig, telefon Gostyń 41 (wynajęcie samochodu, organizowanie wycieczek, spedycje koleją).
Administracja kąpieliska: administracja znajduje się w domu sołtysa (ulica 10), telefon Gostyń 41.
Gazeta kąpieliskowa: gazeta kąpieliskowa leży do wglądu w administracji, jest także do kupienia w kioskach z gazetami. Bilety: do nabycia na wszystkich dworcach kolejowych Rzeszy do stacji Gostyń, powiat Kamień. Stąd dalszy transport omnibusem do Pobierowa.
Psy: Dla kuracjuszy z psami wydzielono część plaży oznaczoną tablicami.
Żydzi: Żydom zakazuje się pobytu w Pobierowie. Kosze plażowe: do wypożyczenia różnej jakości i w różnej cenie w wypożyczalni koszów plażowych Reitzel-Pobierowo.
Sport: w miejscowości są korty tenisowe.
Informacje o noclegach: w administracji. Telefon Gostyń41 (na żądanie wysyłane są prospekty).”

Po zakończeniu II wojny światowej Gostyń znalazł się w granicach państwa polskiego

Najstarsze zabytki budownictwa w Gostyniu

 • W 1866 roku w Gostyniu był grób nieznanego żołnierza.
 • W 1766 roku wzniesiono nagrobek rodu Brockhusenów.
 • Do dnia dzisiejszego przetrwał pałac rodu Brockhusenów, gdzie obecnie mieści się Szkoła Podstawowa i Biblioteka Publiczna.
 • Cennym zabytkiem budownictwa była drewniana zagroda z XVIII wieku, która spłonęła w latach 70.

Notatka została sporządzona na podstawie Kroniki Parafialnej kościoła pod wezwaniem NMP Królowej Polski w Gostyniu. Noty historyczne dotyczące terenu wsi i obecnej parafii Gostyń zawarte w Kronice przedstawione zostały w oparciu o niemiecką książkę pt. „Der Kreis Cammin“, wydanej w roku 1970 w Wurzburgu przez Hasso Graf von Flemming-Benz.

Historia kościołów w Gostyniu

Kościół Mariacki wzniesiony był pośrodku cmentarza wśród wysokich drzew, ogrodzony kamieniami polnymi. Część budowli z łukiem tryumfalnym pochodziła już z XIII wieku i zachowała się do roku 1661, kiedy spłonęła wieża. Do nowo wzniesionej dębowej wieży dobudowano mury ceglane. W następnych latach dobudowano południowy przedsionek, północny chór i zakrystię.

Kościół otrzymał ładny wystrój wewnętrzny: 10 apostołów i figury świętych z XV wieku. Bogate malowidła (najpiękniejsze w całym powiecie), najstarsze świeczniki z cyny z 1666 roku. Gruntowne remonty dokonywane były w1791, 1869, 1915 roku (po raz ostatni). Niestety, ten piękny obiekt sakralny stał się wkrótce ofiarą czasów powojennych. Został zburzony i doszczętnie rozebrany po 1950 roku, podobnie jak kościół w Stuchowie. Po kościele i cmentarzu został tylko wolny plac naprzeciw drogi wiodącej do Świerzna. Plebania parafialna tego kościoła mieściła się po drugiej stronie drogi. Obecnie jest to budynek mieszkalny, popularnie zwany Domem Starców.

W 1835 roku w Kamieniu Pomorskim staroluteranie założyli gminę Chrystusową. W jej skład wszedł również Gostyń. Pastor Hollatz z ponad 600 członkami wystąpił z państwowego kościoła i we wschodniej części Gostynia postawił budynek jako zbór, w 1847 roku. Kościół ten zbudowany jest w stylu neogotyckim. W 1905 roku wzniesiona została wieża ceglana, a 1927 budową chóru zakończono prace przy kościele. Obok kościoła znajdował się cmentarz i plebania, która została zdewastowana i rozebrana po II wojnie światowej mimo dobrego stanu. Po II wojnie kościół został poświęcony i włączony do parafii Kamień Pomorski jako jej kościół filialny. Dekretem Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp. z dnia 10.10.1957 pierwszym proboszczem parafii pod wezwaniem NMP Królowej Polski w Gostyniu mianowany został ks. Stanisław Wagner. Na plebanię przeznaczono całkowicie zniszczony budynek po byłej aptece. Po wyremontowaniu służy on do dnia dzisiejszego.

Kalendarz szkolny 2019/20

 • 02-09.12.2019 Szkolny Turniej Tenisa Stołowego
 • 06.12.2019 Mikołajki. Bieg mikołajkowy
 • 20.12.2019 Jasełka. Spotkanie opłatkowe
 • 20.12.2019 Wystawianie zagrożeń.
 • 16.01.2020 Wystawianie ocen
 • 21.01.2020 Rada klasyfikacyjna
 • 22.01.2020 Dzień Babci i Dziadka
 • 28.01.2020 Spotkanie z rodzicami- podsumowanie I semestru 2019/2020
 • 06.02.2019 Zabawa karnawałowa

Jasełka. Spotkanie opłatkowe