Spotkanie z policjantką

22 lutego 2012r.Pani sierżant Marta Kostur przeprowadziła z klasą II i III pogadankę na temat cyberprzemocy.

Cyberprzemoc to bardzo delikatny temat, ponieważ ten rodzaj przemocy wygląda nieraz niewinnie, ale jego szkody są ogromne. Zjawisko to dotyczy nie tylko dorosłych, ale przede wszystkim dzieci.Cyberprzemoc to przemoc przy użyciu mediów elektronicznych, przede wszystkim Internetu i telefonu komórkowego.

Spotkanie z policjantką - pogadanka  na temat cyberprzemocy 22 lutego 2012 r. Spotkanie z policjantką - pogadanka  na temat cyberprzemocy 22 lutego 2012 r. Spotkanie z policjantką - pogadanka  na temat cyberprzemocy 22 lutego 2012 r.
Więcej zdjęć ...