Warsztaty

warsztaty warsztaty warsztaty
Więcej zdjęć ...

W dniach 17-18 stycznia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w 2-dniowych bezpłatnych warsztatach realizowanych w ramach projektu „Łosoś i spółka – kształtowanie zachowań prośrodowiskowych społeczności lokalnej województwa zachodniopomorskiego”.

Uczniowie brali udział w zajęciach w zakresie aktywnej edukacji ekologicznej na temat wpływu kłusownictwa na utratę bioróżnorodności. Uczestnicy warsztatów badali jakość wody w Parsęcie. Poznali bogatą faunę i florę dolin rzecznych. Zorganizowane zostało również spotkanie ze strażnikiem rybackimi, który opowiedział o najbardziej spektakularnych akcjach anty kłusowniczych.