Bezpieczne ferie

 bezpieczne_ferie  bezpieczne_ferie  bezpieczne_ferie
Więcej zdjęć ...

Ferie zimowe, są dla dzieci i młodzieży okresem zabawy i upragnionego wypoczynku. Istotne jest żeby były one bezpieczne. Aby to uczniom uświadomić, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim, prowadzą działania profilaktyczne na temat bezpiecznych zachowań w czasie ferii. Policja przed feriami zimowymi zorganizowała cykl spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą szkolną. Przekazują najmłodszym wiedzę o tym, jak bezpiecznie spędzać czas.

RZYPOMINAJĄ DZIECIOM ABY: