Kadra Pedagogiczna 2017/2018

Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Gostyniu w roku szkolnym 2017/2018

 1. mgr Jolanta Kreja – dyrektor; przyroda kl. IV, V, VI, biologia kl. VII; nauczanie indywidualne;
 2. mgr Jarosław Dudziński – wychowanie fizyczne kl., IV-VII, wychowawca kl. V; opiekun swietlicy; opiekun SU; 
 3. mgr Beata Gawor-Szymańska- edukacja przedszkolna -pięciolatki i sześciolatki;
 4. mgr Renata Kajzler – język polski kl. IV – VII, wychowawca klasy VII; nauczanie indywidualne;
 5. mgr Aleksandra Kasprzak - edukacja wczesnoszkolna kl. I; wychowawca kl.I; zajęcia techniczne IV-VII; plastyka IV-VII;
 6. mgr Edyta Kołodziejek - fizyka kl. VII; chemia kl. VII; opiekun świetlicy;
 7. mgr Grażyna Kondarenek - matematyka kl.IV-VII; wychowawca klasy VI; nauczanie indywidualne;
 8. mgr Kamila Magneska-Myrunka - pedagog szkolny; 
 9. mgr Anita Nowak - historia kl. IV-VII; nauczanie indywidualne;
 10. mgr Elżbieta Polowczyk – urlop zdrowotny; 
 11. mgr Joanna  Sucharska- urlop wychowawczy;
 12. mgr Brunon Szary - język niemiecki kl.VII;
 13. mgr Elżbieta Ujazd - muzyka kl. IV-VII;
 14. mgr Żaneta Waga -  język angielski 3-4 latki, 5-6 latki, kl. I– VII; geografia kl. VII: logopedia; opiekun SU; nauczanie indywidualne;
 15. mgr Wioletta Zięba-Wilczyńska – edukacja wczesnoszkolna kl. III; wychowawca kl. III; zajęcia rewalidacyjne; 
 16. mgr Ewa Zimecka – edukacja przedszkolna - trzylatki i czterolatki; opiekun swietlicy
 17. mgr Wiesława Żuchowska - zajęcia komputerowe I-VI; religia 3-4 latki, 5-6 latki, kl I-VII; wychowawca kl. IV; WDŻ kl. IV-VIII; administrator dziennika elektronicznego; redaktor strony internetowej;.

Rada Pedagogiczna

Rada pedagogiczna – wewnętrzny kolegialny organ szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań. W skład takiej rady wchodzą wszyscy nauczyciele, mogą być też na nią zapraszani rodzice, organizacje społeczne oraz młodzież. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.. Rada pedagogiczna zatwierdza plan pracy oraz opiniuje budżet szkoły, jednocześnie podejmując różne uchwały w sprawie funkcjonowania szkoły oraz w sprawie uczniów uczących się w danej szkole.

Kalendarz szkolny 2016/17

 • 04.96.2017 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
 • 18.09.2017 - Spotkanie z rodzicami
 • 21.09.2017 - Pożegnanie lata
 • 21.09.2017 - Sprzątanie świata
 • 02.10.2017 - Tak wygladamy jak się odżywiamy - ogłoszenie konkursu
 • 12.10.2017 - Dzień Edukacji Narodowej
 • 13.10.2017 - Ślubowanie uczniów kl. I
 • 30.10.2017 - Tak wygladamy jak się odżywiamy - roztrzygnięcie konkursu

Adres

Dyrektor

Odwiedza nas

Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości