Kadra Pedagogiczna 2016/2017

Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Gostyniu w roku szkolnym 2016/2017

 1. mgr Jolanta Kreja – dyrektor; przyroda kl. VI, edukacja społeczna, przyrodnicza, matematyczna kl.III; wychowawca kl. III; 
 2. mgr Marta Augustyniak - logopeda; 
 3. mgr Jarosław Dudziński – wychowanie fizyczne kl.II-VI, wychowawca kl. IV, opiekun swietlicy; opiekun SU; 
 4. mgr Renata Kajzler – język polski kl. IV – VI, wychowawca klasy VI; zajęcia komputerowe II-VI; administrator dziennika elektronicznego; redaktor strony internetowej;
 5. mgr Aleksandra Kasprzak - edukacja przedszkolna - pięciolatki; zajęcia techniczne IV-VI; plastyka IV-VI;
 6. mgr Kamila Magneska-Myrunka - pedagog szkolny; 
 7. mgr Anita Nowak - historia kl. IV-VI; 
 8. mgr Elżbieta Polowczyk – matematyka kl. IV – VI, wychowawca kl.V; przyroda IV-V; opiekun SU; 
 9. mgr Joanna  Sucharska- edukacja przedszkolna - sześciolatki; muzyka IV-VI;
 10. mgr Żaneta Waga -  język angielski kl. II– VI;
 11. mgr Damian Zieliński – katecheza kl. II - VI; 
 12. mgr Wioletta Zięba-Wilczyńska – edukacja wczesnoszkolna kl. II; wychowawca kl. II; edukacja polonistyczna, plastyczna, muzyczna i techniczna w kl. III; zajęcia rewalidacyjne; administrator dziennika elektronicznego; 
 13. mgr Ewa Zimecka – edukacja przedszkolna - czterolatki; 
 14. mgr Wiesława Żuchowska - urlop zdrowotny.

Rada Pedagogiczna

Rada pedagogiczna – wewnętrzny kolegialny organ szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań. W skład takiej rady wchodzą wszyscy nauczyciele, mogą być też na nią zapraszani rodzice, organizacje społeczne oraz młodzież. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.. Rada pedagogiczna zatwierdza plan pracy oraz opiniuje budżet szkoły, jednocześnie podejmując różne uchwały w sprawie funkcjonowania szkoły oraz w sprawie uczniów uczących się w danej szkole.

Kalendarz szkolny 2016/17

 • 3.06.2017 - Festyn Rodzinny
 • 6.06.2017 - Dzień Patrona 
 • 22.06.2017 - Zakończenie roku szkolnego (dzieci przedszkolne)
 • 23.06.2017 - Zakończenie roku szkolnego (kl. II-VI)

Adres

Dyrektor

Odwiedza nas

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości