Kadra Pedagogiczna 2018/2019

Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Gostyniu w roku szkolnym 2019/2020

 1. mgr Jolanta Kreja – dyrektor; biologia kl. V, VI, VII- VIII; chemia kl. VII i VIII; wychowawca kl. VII; WDŻ kl. IV-VIII;
 2. mgr Elżbieta Brudnicka- matematyka kl.V-VIII; wychowawca klasy VIII; zajęcia rozwijające kompetencje rachunkowe kl. VIII; opiekun świetlicy;
 3. mgr Anna Danielczyk - język polski kl. V – VIII; wychowawca klasy V; zajęcia rozwijające kreatywność w tworzeniu tekstów kl.VI;
 4. mgr Jarosław Dudziński – wychowanie fizyczne kl. II i III, V-VIII; wychowawca kl. VII; opiekun świetlicy; opiekun SU; 
 5. mgr Agnieszka Głowacka - fizyka kl. VII-VIII; informatyka kl. II, III, V-VIII; zajęcia techniczne IV-VII; opiekun świetlicy
 6. mgr Tomasz Hepner - język niemiecki kl.VII - VIII;
 7. mgr Renata Kajzler –zwolnienie lekarskie;
 8. mgr Aleksandra Kasprzak -urlop wychowawczy;
 9. mgr Dorota Lebioda - doradztwo zawodowe kl. VII-VIII;
 10. mgr Anita Nowak - historia kl. V-VIII, plastyka kl. V-VII; muzykakl. V-VII; EDB kl. VIII; WOS kl.VIII; pedagog;
 11. mgr Karolina Sabat- edukacja przedszkolna -pięciolatki i sześciolatki;
 12. mgr Edyta Sobotkiewicz- logopedia;
 13. mgr Joanna  Sucharska-edukacja wczesnoszkolna kl. II; wychowawca kl.II; język angielski 3-4 latki, 5-6 latki; zaj. korekcyjno-kompensacyjne; opiekun świetlicy;
 14. mgr Żaneta Waga -  język angielski kl. II i III;  geografia  kl.V-VIII; zajecia rozwijające zdolności z j. angielskiego kl. VI;
 15. mgr Katarzyna Wojciechowska - język angielski kl. V– VIII; opiekun SU;
 16. mgr Wioletta Zięba-Wilczyńska – edukacja wczesnoszkolna kl. III; wychowawca kl. III; zajęcia rewalidacyjne; 
 17. mgr Ewa Zimecka – edukacja przedszkolna - trzylatki i czterolatki; opiekun świetlicy
 18. mgr Wiesława Żuchowska - religia 3-4 latki, 5-6 latki, kl. II-III i kl. V-VIII; zajęcia plastyczne kl. III; zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczno-techniczne kl. II -III; administrator dziennika elektronicznego; redaktor strony internetowej;.

Rada Pedagogiczna

Rada pedagogiczna – wewnętrzny kolegialny organ szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań. W skład takiej rady wchodzą wszyscy nauczyciele, mogą być też na nią zapraszani rodzice, organizacje społeczne oraz młodzież. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.. Rada pedagogiczna zatwierdza plan pracy oraz opiniuje budżet szkoły, jednocześnie podejmując różne uchwały w sprawie funkcjonowania szkoły oraz w sprawie uczniów uczących się w danej szkole.

Kalendarz szkolny 2019/20

 • 02.09.2019 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
 • 17.09.2019 Spotkanie z rodzicami
 • 19.09.2019 Wybory do SU
 • 23.09.2019 Sprzątanie świata
 • 14.10.2019 Dzień Edukacji Narodowej
 • 28.10.2019 Dzień obcojęzyczny
 • 08.11.2019 Apel z okazji Dnia Niepodległości
 • 19.11.2019 Spotkanie z rodzicami
 • 29.11.2019 Andrzejki
 • 01.12.2019 Światowy dzień walki z AIDS

Adres

Dyrektor

Odwiedza nas

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości