Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów. W jej skład wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych  w wyborach. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym,
Do kompetencji Rady Rodziców należy min.:

 • Reprezentowanie ogółu  rodziców  szkoły i podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności statutowej szkoły;
 • Opiniowanie planu finansowego szkoły, projektów, innowacji, istotnych spraw dla szkoły;
 • Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki;
 • Działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły;
 • Działanie na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły, gromadzenie funduszy i zasad ich użytkowania;
 • Wnioskowanie do dyrektora, organu prowadzącego, sprawującego nadzór pedagogiczny we wszystkich sprawach szkoły;
 • Zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły;
 • Określenie struktur działania ogółu rodziców.

 

Regulamin Rady Rodziców do pobrania

Rada rodziców 2019/2020

13 września 2019 r. odbyły się wybory do klasowych Rad Rodziców oraz do Szkolnej Rady Rodziców.

SZKOLNA RADA RODZICÓW

Bogumiła Czusz - zarząd
Barbara Wojsznarowicz   - zarząd

Skład klasowych Rada Rodziców:

KLASA

KLASOWE RADY RODZICÓW

II

 

 Daria Ostrowska

Aneta Capała

III

Sylwia Capała

V

Barbara Wojsznarowicz

VI

 

 

VII

Daria Ostrowska

Dorota Matecka

Wioletta Namysłowska

Bogumiła Czusz

VIII

Sylwia Krysiak

Joanna Zdziennicka

Paulina Fabisiak

Oddział Przedszkolny:

Ewa Kmita-Kwiecień

Barbara Wojsznarowicz

Katarzyna Ostrowska

Oddział 3-4 latków       

 Ewelina Bączyk                      

Elżbieta Cieluch

Andżelika Szczęsna 

Działania Rady Rodziców

stroiki stroiki stroiki
Więcej zdjęć ...

Choć do Świat Bożego Narodzenia było jeszcze bardzo daleko lecz nasze Panie z Rady Rodziców już od dłuższego czasu prawie codziennie spotykały się w szkole. Podwijały rękawy i arkusze pociętego papieru zwijały w cienkie rurki. Co to pytały dzieci? Odpowiedź była prosta PAPIEROWA WIKLINA. Do wyplatania używały zwykłego papieru gazetowego, które najczęściej trafiłyby na śmietnik. W ich rękach powstawały istne cuda: choinki, choineczki, wianki, wieńce adwentowe itp. Wszystkie prace są rewelacyjne. Można je będzie podziwiać na aukcji, którą panie zamierzają wystawić 18 grudnia w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Gostyniu.

Kalendarz szkolny 2019/20

 • 02-09.12.2019 Szkolny Turniej Tenisa Stołowego
 • 06.12.2019 Mikołajki. Bieg mikołajkowy
 • 20.12.2019 Jasełka. Spotkanie opłatkowe
 • 20.12.2019 Wystawianie zagrożeń.
 • 16.01.2020 Wystawianie ocen
 • 21.01.2020 Rada klasyfikacyjna
 • 22.01.2020 Dzień Babci i Dziadka
 • 28.01.2020 Spotkanie z rodzicami- podsumowanie I semestru 2019/2020
 • 06.02.2019 Zabawa karnawałowa

Jasełka. Spotkanie opłatkowe